top
logo

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เปิดรับสมัคร ๓ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

  • อนุบาล
  • ประถมศึกษา ป.๑
  • มัธยมศึกษา ม.๑

ซื้อใบสมัครพร้อมรับสมัครได้ที่ สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (อาคารยางนา)

(วันและเวลาราชการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)

โทร ๐๔๕-๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๑๒๔๐

www.satit.ubru.ac.th

 

 

 

 

 

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready