top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ขอขอบคุณ นสพ. มติชน ฉบับวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 หน้า 21 24 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 226
ขอขอบคุณ นสพ. ไทยรัฐ วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หน้า 12 24 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 224
ขอขอบคุณ นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 23 เมษายน 2561 หน้า 19 23 เมษายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 244
ขอขอบคุณ นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 19 เมษายน 2561 หน้า 19 23 เมษายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 216
ขอขอบคุณ นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 16 เมษายน 2561 หน้า 19 23 เมษายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 231
ขอขอบคุณ นสพ.ประชารัฐ เดือนเมษายน 2561หน้า 1 17 เมษายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 282
ขอขอบคุณ นสพ.ประชารัฐ เดือนเมษายน 2561หน้า 9 17 เมษายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 274
ขอขอบคุณ นสพ.รักอุบล เดือนมีนาคม 2561หน้า3 17 เมษายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 256
ขอขอบคุณ นสพ.รักอุบล เดือนมีนาคม 2561หน้า1 17 เมษายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 266
ขอขอบคุณ นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 หน้า 4 23 มีนาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 257

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready