รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์

หมวด: ข่าวรับสมัคร
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 10:10
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 10:14
ฮิต: 920

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (สายสนับสนุน)  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  สังกัดคณะนิติศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้

ใบสมัครสอบ