รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ

หมวด: ข่าวรับสมัคร
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563 09:24
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563 09:24
ฮิต: 264

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (สายสนับสนุน)  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ  สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์    จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้