ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งบรรณารักษ์

หมวด: ข่าวรับสมัคร
สร้างเมื่อ วันพุธ, 10 เมษายน 2562 11:27
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 10 เมษายน 2562 11:27
ฮิต: 559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้