top
logo

ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"

วันนี้(วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เขต ๑ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน" อุบลราชธานี ในปีนี้ นางศศิธร บุญไพโรจน์ ครูสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัล ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

RSS
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"
ม. ราชภัฏอุบล ร...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready