top
logo

ม.ราชภัฏอุบล เตรียมตวามพร้อมสู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องพิมานทิพย์ ชั้น ๗ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ๒๕๖๐ "การสัมมนากรอบแนวทางและนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ ๔ ระดับอุดมศึกษา" พร้อมกันนี้ นางสาวพรรณี ชารีแก้ว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.คมศร วงษ์รักษา อดีตรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากร หน่วยงาน สำนัก และสถาบันมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซีย

RSS
ม.ราชภัฏอุบล เตรียมตวามพร้อมสู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ม.ราชภัฏอุบล เต...
Detail Download
ม.ราชภัฏอุบล เตรียมตวามพร้อมสู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ม.ราชภัฏอุบล เต...
Detail Download
ม.ราชภัฏอุบล เตรียมตวามพร้อมสู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ม.ราชภัฏอุบล เต...
Detail Download
ม.ราชภัฏอุบล เตรียมตวามพร้อมสู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ม.ราชภัฏอุบล เต...
Detail Download
ม.ราชภัฏอุบล เตรียมตวามพร้อมสู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ม.ราชภัฏอุบล เต...
Detail Download
ม.ราชภัฏอุบล เตรียมตวามพร้อมสู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ม.ราชภัฏอุบล เต...
Detail Download
ม.ราชภัฏอุบล เตรียมตวามพร้อมสู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ม.ราชภัฏอุบล เต...
Detail Download
ม.ราชภัฏอุบล เตรียมตวามพร้อมสู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ม.ราชภัฏอุบล เต...
Detail Download
ม.ราชภัฏอุบล เตรียมตวามพร้อมสู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ม.ราชภัฏอุบล เต...
Detail Download
ม.ราชภัฏอุบล เตรียมตวามพร้อมสู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ม.ราชภัฏอุบล เต...
Detail Download
bn600113
bn600113
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready