top
logo

ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

วันนี้ (วันจันทร์ ๙ มกราคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องพิมานทิพย์ ชั้น ๗ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราธานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อม "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒(๑/๒๕๖๐) เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินงานในด้าน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัย กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ (วันที่ ๒๒ มกราคม ซ้อมใหญ่) และกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

RSS
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ม. ราชภัฏอุบลฯ ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready