top
logo

ศูนย์คอมฯ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดอบรม Google Apps. For Education

วันนี้(วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ แบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน โดยมีนายภุชงค์ พรหมลาศ และ นายธนกฤต ผงผ่าน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร นักศึกษายังได้ร่วมกิจกรรมตอบคำถามพร้อมรับเสื้อเป็นรางวัล ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ๓๐.๒๐๙ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

RSS
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
ศูนย์คอมฯจัดอบรมการใช้งาน Google Apps. For Education
ศูนย์คอมฯจัดอบร...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready