top
logo

วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เดินทางไปร่วมงานร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร
น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดงาน และ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานฝ่ายพรรพชิต ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

RSS
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ราชภัฏอุบลฯร้อย...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready