top
logo

วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ดวนใหญ่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เดินทางไปร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๑๕๕๙ โดยมี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประธานกรรมการ โครงการสร้างสถาบันวิจัยและสมุนไพร”เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา” ประธานฝ่ายพรรพชิต นายอำพล เสนาณรงค์ ประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ โครงการสร้างสถาบันวิจัยและสมุนไพร”เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา” ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ณ สถาบันวิจัยสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

RSS
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ราชภัฏอุบลฯร่วม...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready