top
logo

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ดวนใหญ่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เดินทางไปร่วมบริจาคเงินและเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องใน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศ

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 – 7 มกราคม 2560 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า โดยกำหนดออกร้านกาชาดเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล และกำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินและสิ่งของตามแต่เห็นสมควร ที่จะใช้จัดให้เป็นรางวัลแก่ผู้มาร่วมงานกุศลในการออกร้านกาชาด
ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือหากไม่สะดวกในการร่วมบริจาคตามวันเวลาข้างต้น สามารถแสดงความจำนง และบริจาคได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

RSS
ราชภัฏอุบลฯ ปันน้ำใจให้กาชาด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล
ราชภัฏอุบลฯ ปัน...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯ ปันน้ำใจให้กาชาด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล
ราชภัฏอุบลฯ ปัน...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯ ปันน้ำใจให้กาชาด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล
ราชภัฏอุบลฯ ปัน...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯ ปันน้ำใจให้กาชาด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล
ราชภัฏอุบลฯ ปัน...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯ ปันน้ำใจให้กาชาด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล
ราชภัฏอุบลฯ ปัน...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯ ปันน้ำใจให้กาชาด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล
ราชภัฏอุบลฯ ปัน...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯ ปันน้ำใจให้กาชาด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล
ราชภัฏอุบลฯ ปัน...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯ ปันน้ำใจให้กาชาด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล
ราชภัฏอุบลฯ ปัน...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯ ปันน้ำใจให้กาชาด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล
ราชภัฏอุบลฯ ปัน...
Detail Download
ราชภัฏอุบลฯ ปันน้ำใจให้กาชาด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล
ราชภัฏอุบลฯ ปัน...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready