top
logo

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๔.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจาก กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย หมู่ ๖ ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทรงตัดแถบริบบิ้นเปิดแพรคลุมป้ายเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย จากนั้น เสด็จฯไปยังอาคารกิจกรรม พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และตัวแทนนักเรียน พร้อมกันนี้ได้พระราชทานพันธุ์ไม้ผล เมล็ดพันธ์ผักและผ้าห่มกันหนาวแก่พสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมทั้งถวายรายงานการดำเนินโครงการตามพระราชดำริฯ อาทิ การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา ห้องการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ ห้องสมุด ซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการดังกล่าวในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องตามพระราชดำริฯ

RSS
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
อธิการบดี ราชภั...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready