top
logo

วันนี้ 1 ธันวาคม 2559 นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดรณรงค์วันเอดส์โลก โดย ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน 3 ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตรีตราและการเลือกปฏิบัติ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยจัดงานขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 08.00 - 16.00 น. อรอนงค์ บุรีเลิศ ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏอุบลฯ

RSS
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ผู้ว่าฯร่วมคณะส...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready