top
logo

วันนี้(วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี และคุณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.เอกบดินทร์ จำเนียรกาล ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ในการร่วมบันทึกความตกลงต่ออายุในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฏหมาย ระหว่าง สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องบุษกร อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

RSS
บันทึกความตกลงต่ออายุในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับอนุญาตขับรถ
บันทึกความตกลงต...
Detail Download
บันทึกความตกลงต่ออายุในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับอนุญาตขับรถ
บันทึกความตกลงต...
Detail Download
บันทึกความตกลงต่ออายุในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับอนุญาตขับรถ
บันทึกความตกลงต...
Detail Download
บันทึกความตกลงต่ออายุในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับอนุญาตขับรถ
บันทึกความตกลงต...
Detail Download
บันทึกความตกลงต่ออายุในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับอนุญาตขับรถ
บันทึกความตกลงต...
Detail Download
บันทึกความตกลงต่ออายุในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับอนุญาตขับรถ
บันทึกความตกลงต...
Detail Download
บันทึกความตกลงต่ออายุในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับอนุญาตขับรถ
บันทึกความตกลงต...
Detail Download
บันทึกความตกลงต่ออายุในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับอนุญาตขับรถ
บันทึกความตกลงต...
Detail Download
บันทึกความตกลงต่ออายุในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับอนุญาตขับรถ
บันทึกความตกลงต...
Detail Download
บันทึกความตกลงต่ออายุในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับอนุญาตขับรถ
บันทึกความตกลงต...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready