top
logo

การแสดงผลงานทางนาฏศิลป์ในรายวิชานาฏยประดิษฐ์ ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙

 

     

   

      เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การแสดงผลงานทางนาฏศิลป์ในรายวิชานาฏยประดิษฐ์ ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙ ของนักศึกษาหมู่เรียน ศศ.บ.๕๗.๐๓.๘ หลักสูตรนาฏศิลป์และละครโดยมี อาจารย์ ดร.ธรชญา ภูมิจิโรจ เป็นอาจารย์ประจำวิชา 

 

     

     ในการแสดงผลงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ อาจารย์ มลิณี พรมลาย และ เจ้านางนวลตอง เป็นกรรมการให้คำแนะนำ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์งานทางนาฏศิลป์ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ภายใต้กรอบแนวคิดของนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบไป

ชมภาพเพิ่มเติม  Facebook

RSS
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
นักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์งานออกสู่สังคม
นักนาฏยประดิษฐ์...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready