top
logo

RSS
ภาพกิจกรรมปี 2559 - บวงสรวงพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง)
ภาพกิจกรรมปี 2559 » บวงสรวงพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) (10)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในการร่วมบันทึกวีดีโอถ่ายทำข่าวนักศึกษาขับร้องลำล่อง ศิลปะประจำพื้นบ้านอีสาน แสดงความอาลัย
ภาพกิจกรรมปี 2559 » สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในการร่วมบันทึกวีดีโอถ่ายทำข่าวนักศึกษาขับร้องลำล่อง ศิลปะประจำพื้นบ้านอีสาน แสดงความอาลัย (6)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - ราชภัฏอุบลฯร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายพ่อหลวง แปรอักษร 100,000 คน
ภาพกิจกรรมปี 2559 » ราชภัฏอุบลฯร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายพ่อหลวง แปรอักษร 100,000 คน (12)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - การเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ได้รับเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ภาพกิจกรรมปี 2559 » การเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ได้รับเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (3)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - นักข่าวช่อง 3 เข้าทำข่าวโครงการ
ภาพกิจกรรมปี 2559 » นักข่าวช่อง 3 เข้าทำข่าวโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ"นักศึกษา ม.ราชภัฏอุบลฯ ทำความสะอาดทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยฯ (17)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - ราชภัฏอุบลฯรวมพลังแห่งความภักดี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ภาพกิจกรรมปี 2559 » ราชภัฏอุบลฯรวมพลังแห่งความภักดี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ (24)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - การแสดงผลงานทางนาฏศิลป์ในรายวิชานาฏยประดิษฐ์
ภาพกิจกรรมปี 2559 » การแสดงผลงานทางนาฏศิลป์ในรายวิชานาฏยประดิษฐ์ (81)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - บันทึกความตกลงต่ออายุในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับอนุญาตขับรถ
ภาพกิจกรรมปี 2559 » บันทึกความตกลงต่ออายุในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับอนุญาตขับรถ (10)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - ราชภัฏอุบลฯจัดพิธีน้อมถวายอาลัยครบกำหนดปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
ภาพกิจกรรมปี 2559 » ราชภัฏอุบลฯจัดพิธีน้อมถวายอาลัยครบกำหนดปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) (60)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก
ภาพกิจกรรมปี 2559 » ผู้ว่าฯร่วมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดรณรงค์วันเอดส์โลก (62)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น
ภาพกิจกรรมปี 2559 » ศูนย์คอมฯราชภัฏอุบลฯน้อมนำพระราชดำริฯจัดค่ายสมองกลฯให้โรงเรียนในท้องถิ่น (37)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดพิธีถวายพระพร รัชกาลที่ 10
ภาพกิจกรรมปี 2559 » ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดพิธีถวายพระพร รัชกาลที่ 10 (1)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ
ภาพกิจกรรมปี 2559 » อธิการบดี ราชภัฏอุบล นำนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ รายงานผลโครงการตามพระราชดำริฯ (36)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - ราชภัฏอุบล ปันน้ำใจให้กาชาด ใน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด”
ภาพกิจกรรมปี 2559 » ราชภัฏอุบล ปันน้ำใจให้กาชาด ใน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” (10)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ
ภาพกิจกรรมปี 2559 » ราชภัฏอุบลฯร่วมโครงการปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระเกียรติ (25)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย
ภาพกิจกรรมปี 2559 » ราชภัฏอุบลฯร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย (21)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - คณะบริหารธุรกิจ ราชภัฏอุบลฯ ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์
ภาพกิจกรรมปี 2559 » คณะบริหารธุรกิจ ราชภัฏอุบลฯ ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ (24)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - สาขาวิชาภาษาจีน ราชภัฏอุบล ความร่วมมือที่ยาวนาน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
ภาพกิจกรรมปี 2559 » สาขาวิชาภาษาจีน ราชภัฏอุบล ความร่วมมือที่ยาวนาน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน (3)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - คณะบริหารธุรกิจ ราชภัฏอุบล จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปาฐกถาพิเศษ
ภาพกิจกรรมปี 2559 » คณะบริหารธุรกิจ ราชภัฏอุบล จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปาฐกถาพิเศษ "ถ้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ" (104)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - ราชภัฏอุบล ร่วม ภาครัฐและเอกชน กำหนดวันจัดงาน “ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ภาพกิจกรรมปี 2559 » ราชภัฏอุบล ร่วม ภาครัฐและเอกชน กำหนดวันจัดงาน “ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (25)
ภาพกิจกรรมปี 2559 - ราชภัฏอุบลรวมใจสวดมนต์อิติปิโสฯ ๑๐๘ จบ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรมปี 2559 » ราชภัฏอุบลรวมใจสวดมนต์อิติปิโสฯ ๑๐๘ จบ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ (62)
ภาพกิจกรรมปี 2560
ภาพกิจกรรมปี 2560 (33)
ภาพกิจกรรมปี 2560 - ศูนย์คอมฯ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดอบรม Google Apps. For Education
ภาพกิจกรรมปี 2560 » ศูนย์คอมฯ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดอบรม Google Apps. For Education (33)
ภาพกิจกรรมปี 2560 - คณะผู้บริหาร ม.ราชถัฏอุบลฯ ถ่ายภาพจัดทำหนังสือที่ระลึก
ภาพกิจกรรมปี 2560 » คณะผู้บริหาร ม.ราชถัฏอุบลฯ ถ่ายภาพจัดทำหนังสือที่ระลึก"ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ปี ในหลวงเสด็จฯอุบลฯ" (50)
ภาพกิจกรรมปี 2560 - สำนักส่งเสริมวิชาการ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรมปี 2560 » สำนักส่งเสริมวิชาการ ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (393)
ภาพกิจกรรมปี 2560 - ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ภาพกิจกรรมปี 2560 » ม. ราชภัฏอุบลฯ เตรียมความพร้อม ซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (105)
ภาพกิจกรรมปี 2560 - ม.ราชภัฏอุบล พร้อมใจออกกำลังกาย ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี
ภาพกิจกรรมปี 2560 » ม.ราชภัฏอุบล พร้อมใจออกกำลังกาย ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี (32)
ภาพกิจกรรมปี 2560 - ม.ราชภัฏอุบลฯ ร่วมกับ จุฬาฯจัดการแสดงดนตรี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ภาพกิจกรรมปี 2560 » ม.ราชภัฏอุบลฯ ร่วมกับ จุฬาฯจัดการแสดงดนตรี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ (53)
ภาพกิจกรรมปี 2560 - ม.ราชภัฏอุบล เตรียมตวามพร้อมสู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ภาพกิจกรรมปี 2560 » ม.ราชภัฏอุบล เตรียมตวามพร้อมสู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน (11)
ภาพกิจกรรมปี 2560 - งานวันเด็กแห่งชาติ 2560
ภาพกิจกรรมปี 2560 » งานวันเด็กแห่งชาติ 2560 (78)
ภาพกิจกรรมปี 2560 - ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ
ภาพกิจกรรมปี 2560 » ม. ราชภัฏอุบล ร่วมจัดงาน วันครู ๒๕๖๐ เทิดพระเกียรติ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน" (48)
Powered by Phoca Gallery

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready