top
logo

 

 

 

line-pr
line-job
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาศิลปกรรม...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครู...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ [ ... ]

สมัครสอบคัดเลือก ผู้ปฏิบัติงานสนาม...

     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบค [ ... ]

ผลการสอบคัดเลือก ผู้ปฏิบัติงานสนาม...

         ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา (สาขาวิชาศิลปกรรม)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

รับสมัครสอบ นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่เทคโนโลย...

     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบค [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผู้ปฏิบัติงานสนาม...

     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค [ ... ]

รับสมัคร ครู (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

line-eoffice
ประมูลขายสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ...

ประมูลขายสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกา...

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ตำบลใน [ ... ]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ ราย...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธร...

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ตำบลใน [ ... ]

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวด [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร ๓ ตำบลในเมือง อ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปร [ ... ]

line-std
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม Google Apps. ให้นักศึกษาปี...

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได [ ... ]

กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป....

     กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่  [ ... ]

กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน ...

                  กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน

สอบ อบต.

เตรียมความพร้อมสอบ อบต. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://202.29.20.115/sao
      ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อบ.) ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น
 
     สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ในการเข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมนำรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป มาแสดงตนในวันสอบ และที่สำคัญผู้มีสิทธิ์สอบควรมาตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบล่วงหน้าหรือตรวจสอบได้ที่ http://202.29.20.115/sao เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมาเข้าสอบได้ทันตามกำหนดเวลา
 

 

รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล

อธิการบดี

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

016355288

Your IP: 54.224.138.120
Server Time: 2017-04-25

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready