top
logo

 

 

 

 

 

 

line-pr
line-job
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาพยาบาล...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

ผลการสอบคัดเลือก นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ [ ... ]

ผลการสอบคัดเลือก นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพกา...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ [ ... ]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคััดเลือก ผู้ปฏิบัติงานบริหาร...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเล [ ... ]

ผลการสอบคัดเลือก นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะแพทย์แผน...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด กองพ...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด กองน...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะแ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏ [ ... ]

line-eoffice
ยกเลิกประกาศ การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน...

ยกเลิกประกาศ การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน 3 รายการ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรั...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จ...

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า  [ ... ]

ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน 3 รายการ เลขที่...

ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน 3 รายการ เลขที่ 24/2560

ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน 3 รายการ เลขที่...

ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน 3 รายการ เลขที่ 23/2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บรรท...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บรรทุก 6 ล้อ พร้อหลังคา [ ... ]

line-std
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม Google Apps. ให้นักศึกษาปี...

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได [ ... ]

กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป....

     กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่  [ ... ]

กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน ...

                  กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน

สอบ อบต.

เตรียมความพร้อมสอบ อบต. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://202.29.20.115/sao
      ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อบ.) ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น
 
     สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ในการเข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมนำรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป มาแสดงตนในวันสอบ และที่สำคัญผู้มีสิทธิ์สอบควรมาตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบล่วงหน้าหรือตรวจสอบได้ที่ http://202.29.20.115/sao เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมาเข้าสอบได้ทันตามกำหนดเวลา
 

 

รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล

อธิการบดี

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

016640017

Your IP: 54.198.165.74
Server Time: 2017-09-23

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready