top
logo


 

line-pr
ขอเชิญรับฟังAUYC ON AIR ที่คลื่น สวท.อุบลราชธานี F...

ขอเชิญรับฟังrong>ที่คลื่น สวท.อุบลราชธานี

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียน...

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียนp;[ ... ]

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ VoIP...

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบสอง...

      ด้วยมหาวิทยาลัยจะประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เปิดรับสมัครอบรมภาคทฤษฎีแก่ผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญา...

เปิดรับสมัครอบรมภาคทฤษฎีแก่ผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ

สำรวจการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุค...

สำรวจการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลั [ ... ]

ขอเชิญร่วมรำลึก คีตกวี ลุ่มแม่น้ำโขงและศิลปินแห่งช...

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการรำลึก “คีตกวี” ลุ่มแม่น้ำโขงและศิลปินแห่ [ ... ]

ขอเชิญร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระดั...

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  และเจ้าภ [ ... ]

line-job
ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร , ผู้ปฎิบัติงานอาคาร...

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร คณะวิทยา...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ...

ประกาศคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

ผลสอบ ผู้ปฎิบัติงานบริหาร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

ผลสอบ ผู้ปฎิบัติงานอาคาร ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏ [ ... ]

line-eoffice
การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ บริเวณด้านห...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้ [ ... ]

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) โดยวิธีปร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร [ ... ]

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ บริเวณด...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้ [ ... ]

ร่างประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง โดย...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร [ ... ]

สอบราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป (ซอฟท์แวร์) พร้อมอุปกร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโปรแกรมสำเร [ ... ]

line-std
ประกาศผลการประกวด Freshy Boy & Girl ๒๐๑๕...

ประกาศผลการประกวด Freshy Boy & Girl  ๒๐๑๕อุบลราชธา [ ... ]

ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ทุกชั้นปี ติดต่อขอร...

นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ทุกชั้นปี ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ใน [ ... ]

รับสมัครสอบ TOEIC

       ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา

รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา เพื่อขอร...

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครและคัดเลือกนักศึ [ ... ]

กำหนดการทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ...

       สถาบันการศึกษานานาชาติ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงา [ ... ]

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภ...

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติรอบเ [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศน...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิช [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กศ.บป ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคกศ.บป รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึก [ ... ]

สอบ อบต.

เตรียมความพร้อมสอบ อบต. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://202.29.20.115/sao
      ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อบ.) ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น
 
     สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ในการเข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมนำรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป มาแสดงตนในวันสอบ และที่สำคัญผู้มีสิทธิ์สอบควรมาตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบล่วงหน้าหรือตรวจสอบได้ที่ http://202.29.20.115/sao เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมาเข้าสอบได้ทันตามกำหนดเวลา
 

 

ผศ.ประชุม ผงผ่าน

อธิการบดี

 

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

014737613

Your IP: 54.242.129.193
Server Time: 2015-10-07

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th
ipv6 ready