top
logo


 

line-pr
จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์แล...

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจ [ ... ]

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมิ...

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงา [ ... ]

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม...

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมเ [ ... ]

ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดและติดตามผลการดำเนินงาน...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร [ ... ]

ขอเชิญลงคะแนนหยั่งเสียง...

ขอเชิญลงคะแนนหยั่งเสียงsp;   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบ [ ... ]

แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ...

 แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำางเรื่อ [ ... ]

ขอเชิญร่วมทำบุญบูชา พระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆรา...

ขอเชิญร่วมทำบุญบูชา พระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ

line-job
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา...
25 พ.ค. 2558 08:25

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...
09 พ.ค. 2558 04:21

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป [ ... ]

รับโอน ข้าราชการ
07 พ.ค. 2558 03:31

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับโอนข้าราชการ ดังต่อไปนี้ >>>

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...
29 เม.ย. 2558 09:47

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

ผลสอบ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร...
29 เม.ย. 2558 03:20

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสอบคัดเลือกล [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา...
24 เม.ย. 2558 10:01

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

line-eoffice
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๕ เคร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

สอบราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Volume Licen...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโปรแกรมสำ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เ [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาบริการระบบอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาบริการร [ ... ]

line-std
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กศ.บป ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคกศ.บป รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึก [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กศ.บป ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคกศ.บป รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึก [ ... ]

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา...

งานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบ [ ... ]

ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเต...

การรับสมัคร 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ งานรับ [ ... ]

สอบ อบต.

เตรียมความพร้อมสอบ อบต. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://202.29.20.115/sao
      ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อบ.) ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น
 
     สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ในการเข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมนำรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป มาแสดงตนในวันสอบ และที่สำคัญผู้มีสิทธิ์สอบควรมาตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบล่วงหน้าหรือตรวจสอบได้ที่ http://202.29.20.115/sao เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมาเข้าสอบได้ทันตามกำหนดเวลา
 

 

ผศ.ประชุม ผงผ่าน

อธิการบดี

 

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

013423239

Your IP: 54.166.87.123
Server Time: 2015-05-26

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th