top
logo

 

 

 

 

 

 

line-pr
line-job
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาพยาบาล...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานอาคาร...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเล [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการอ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

รับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารง...

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเ [ ... ]

สมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

รับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แล...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

line-eoffice
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บรรท...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บรรทุก 6 ล้อ พร้อหลังคา [ ... ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยส [ ... ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอล

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่น [ ... ]

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอ...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่น [ ... ]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมหลังคาโด...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมหลังคาโดยสาร จำนวน 1 คัน (ครั้ [ ... ]

line-std
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม Google Apps. ให้นักศึกษาปี...

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได [ ... ]

กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป....

     กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่  [ ... ]

กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน ...

                  กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน

สอบ อบต.

เตรียมความพร้อมสอบ อบต. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://202.29.20.115/sao
      ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อบ.) ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น
 
     สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ในการเข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมนำรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป มาแสดงตนในวันสอบ และที่สำคัญผู้มีสิทธิ์สอบควรมาตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบล่วงหน้าหรือตรวจสอบได้ที่ http://202.29.20.115/sao เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมาเข้าสอบได้ทันตามกำหนดเวลา
 

 

รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล

อธิการบดี

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

016545417

Your IP: 54.92.180.46
Server Time: 2017-07-26

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready