top
logo


 

line-pr
ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘...

          อาจารย์ ดร.กิติรัตน์  สีหบัณฑ์ 

อบรมเสริมสร้างความเป็นครู “การสื่อสารอย่าง ชาญฉ...

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ทองประเสริฐ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบ...

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  sp;[ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย...

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับม [ ... ]

แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว...

แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว;   มหาวิทยาลัยราชภ [ ... ]

EIอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสอบ TOEIC Preparation...

สถาบันการศึกษานานาชาติsp;[ ... ]

คณะเกษตรศาสตร์ อบรมการวิจัยในชั้นเรียน...

คณะเกษตรศาสตร์ อบรมการวิจัยในชั้นเรียนnbsp;[ ... ]

อบรมเสริมสร้างความเป็นครู “การสื่อสาร อย่างชาญฉล...

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ทองประเสริฐ

line-job
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่ [ ... ]

รับโอนข้าราชการ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเร [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่ [ ... ]

รับโอน ข้าราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการรับโอนข้าราชกา [ ... ]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ...

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและ [ ... ]

line-eoffice
สอบราคาซื้อพันธุ์บัว (แบบมีเงื่อนไข)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพันธุ์บัว (แ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมการเข้า - ออก ห้องสมุ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบ [ ... ]

สอบราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป (ซอฟท์แวร์) พร้อมอุปกร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโปรแกรมสำเร [ ... ]

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบแก๊สห้องปฏิบัติการเคมี...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบ [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชี...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๒ ชั้น ตำ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

line-std
รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา เพื่อขอร...

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครและคัดเลือกนักศึ [ ... ]

กำหนดการทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ...

       สถาบันการศึกษานานาชาติ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงา [ ... ]

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภ...

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติรอบเ [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศน...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิช [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กศ.บป ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคกศ.บป รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึก [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กศ.บป ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคกศ.บป รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึก [ ... ]

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา...

งานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบ [ ... ]

ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเต...

การรับสมัคร 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ งานรับ [ ... ]

สอบ อบต.

เตรียมความพร้อมสอบ อบต. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://202.29.20.115/sao
      ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อบ.) ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น
 
     สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ในการเข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมนำรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป มาแสดงตนในวันสอบ และที่สำคัญผู้มีสิทธิ์สอบควรมาตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบล่วงหน้าหรือตรวจสอบได้ที่ http://202.29.20.115/sao เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมาเข้าสอบได้ทันตามกำหนดเวลา
 

 

ผศ.ประชุม ผงผ่าน

อธิการบดี

 

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

014276170

Your IP: 54.167.126.229
Server Time: 2015-08-03

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th
ipv6 ready