top
logo

ระบบฐานข้อมูล


 

line-pr
เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รอบ ๒...

เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1  (รอบ2)       โรงเรียนสาธ [ ... ]

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2558...
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2558

   บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2558 ใ [ ... ]

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโคร...

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอัง [ ... ]

เชิญร่วมเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๗ ...

๑๑ มี.ค. ๕๘ เชิญร่วมเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๗

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจัดทำฝายต้นน้ำ...

     ขอเชิญร่วมจัดทำฝายต้นน้ำภัฏอุบลราชธา [ ... ]

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ รอบคัดเลือกโควตา...

  ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ปี ๒๕๕๘ รอบคัดเล [ ... ]

กิจกรรม UBRU -the U.S. Embassy

วันอังคารที่ 24กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:00 - 12:00 น. U.S. Embassy Speaker Program กิจกรรมบรรยายพิเศษเร [ ... ]

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฐมนิเทศฝึกประสบการวิชาชีพ...
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฐมนิเทศฝึกประสบการวิชาชีพ

         รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุต [ ... ]

line-job
รับสมัคร อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรร [ ... ]

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว...

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป [ ... ]

ผลสอบ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ว [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายสนับสนุน...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน 3 ตำแหน่ง

line-eoffice
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้า [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปั๊มสุญญากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (ค...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปั๊ [ ... ]

line-std
ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน :เร...

ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

จัดโครงการรุ่นพี่รุ่นน้องสัมพันธ์ (Bye Nior)...

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์>(Bye N [ ... ]

การตอบแบบประเมินผลการสอนรายวิชาประจำภาคการศึกษาที่...

การตอบแบบประเมินผลการสอนรายวิชา;  ประจำภาคการศ [ ... ]

Singha BIZ Course’ Road Show

Singha BIZ Course’ Road Show        งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน และโครงก [ ... ]

สอบ อบต.

เตรียมความพร้อมสอบ อบต. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://202.29.20.115/sao
      ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อบ.) ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น
 
     สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ในการเข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมนำรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป มาแสดงตนในวันสอบ และที่สำคัญผู้มีสิทธิ์สอบควรมาตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบล่วงหน้าหรือตรวจสอบได้ที่ http://202.29.20.115/sao เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมาเข้าสอบได้ทันตามกำหนดเวลา
 

 

ผศ.ประชุม ผงผ่าน

อธิการบดี

 

 

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

012419303

Your IP: 54.159.190.90
Server Time: 2015-03-05

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th