top
logo


 

line-pr
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ...

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่า [ ... ]

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสนอวิสัยทัศน์การบริหารคณะของผู...

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสนอวิสัยทัศน์การบริหารคณะของผู้สมัครและผู้ได้ [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมค...

         ตามที่มหาวิทยาลัยฯ  ได้เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้สม...

           ตามที่ได้ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรง [ ... ]

เชิญรวมพิธีมหาพุทธาภิเษก...

เชิญรวมพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ

ความร่วมมือทางวิชาการ ม.ดานัง...

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศ...

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ...

      ด้วยมหาวิทยาลัยจะประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ ลูกจ้าง [ ... ]

line-job
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป [ ... ]

ผลการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นข้า [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเ [ ... ]

รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่ [ ... ]

line-eoffice
สอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับพื้นที่ บริเวณด้านหน้าอาคา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาถมดิน [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้า [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

line-std
กำหนดการเปิด - ปิด ระบบการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภ...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด ระบบก [ ... ]

ขอส่งนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ สมัครสอบคั...

ขอส่งนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโคร [ ... ]

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการเสริมสร...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อบรมศีล ๕ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑...

อบรมศีล ๕ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ [ ... ]

มีข้อผิดพลาด
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/maliwan/public_html/jupgrade/images/M_images/th/
  • Copy failed

สอบ อบต.

เตรียมความพร้อมสอบ อบต. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://202.29.20.115/sao
      ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อบ.) ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น
 
     สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ในการเข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมนำรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป มาแสดงตนในวันสอบ และที่สำคัญผู้มีสิทธิ์สอบควรมาตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบล่วงหน้าหรือตรวจสอบได้ที่ http://202.29.20.115/sao เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมาเข้าสอบได้ทันตามกำหนดเวลา
 

 

ผศ.ประชุม ผงผ่าน

อธิการบดี

 

 

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

013034728

Your IP: 54.87.192.157
Server Time: 2015-04-26

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th