top
logo

 

 

 

 

 

 

line-pr
line-job
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะครุศาสตร์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาห...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไ [ ... ]

ผลสอบ นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะครุศาสตร์...

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่ว [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และส...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไ [ ... ]

line-eoffice
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและพัฒนา...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ [ ... ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเ...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ... ]

(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อหลอกประหยัดพลังงานชนิด ...

(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอกป [ ... ]

(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังง...

(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้ออ [ ... ]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพิมพ์ปกปริญญาบัตร...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด [ ... ]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์ปกปริญญาบัตร...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด [ ... ]

line-std
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม Google Apps. ให้นักศึกษาปี...

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได [ ... ]

กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป....

     กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่  [ ... ]

กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน ...

                  กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน

สอบ อบต.

เตรียมความพร้อมสอบ อบต. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://202.29.20.115/sao
      ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อบ.) ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น
 
     สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ในการเข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมนำรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป มาแสดงตนในวันสอบ และที่สำคัญผู้มีสิทธิ์สอบควรมาตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบล่วงหน้าหรือตรวจสอบได้ที่ http://202.29.20.115/sao เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมาเข้าสอบได้ทันตามกำหนดเวลา
 

 

รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล

อธิการบดี

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

016884025

Your IP: 54.234.45.10
Server Time: 2018-01-19

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready