top
logo

RSS
line-pr
เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย Binumi...

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย bsp;     สำนักวิทย [ ... ]

เชิญชม UBRU KOICA 'Draw Korea with your mind" Exhi...

เชิญชม UBRU KOICA 'Draw Korea with your mind" Exhibition ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เชิญร่วมเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ...

เชิญร่วมเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

โครงการศูนย์บริการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และกา...

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช [ ... ]

ประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่ง...

ประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในจังหวัดอุ [ ... ]

รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม...

รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม;  ผู้ช่วยศาสตราจาร [ ... ]

ฉีดวัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก...

ฉีดวัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก      ;... ]

line-job
ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

ผลสอบ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , นักวิเทศสัมพันธ์...

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

รับสมัคร นักวิชาการสถิติ...

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป [ ... ]

ผลสอบ ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

line-eoffice
การเสนอราคาเป็นผู้จัดการพื้นที่จำหน่ายดอกไม้และสิน...

การเสนอราคาเป็นผู้จัดการพื้นที่จำหน่ายดอกไม้และสินค้างานถ่ายภาพ มห [ ... ]

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาพร้อมรายการประกอ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะจ้างออกแบบโครงการก่อสร [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนว...

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อซื้อครุ [ ... ]

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงครุภัณฑ์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ร [ ... ]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ คณะแ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ 1 หลัง...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างหมาก่อสร้าง [ ... ]

ปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อครุภั...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

line-std
Singha BIZ Course’ Road Show

Singha BIZ Course’ Road Show        งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน และโครงก [ ... ]

กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗...

กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ัยnbsp;[ ... ]

ครุศาสตร์ จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู...

ครุศาสตร์ จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เปิดรับสมัครการแข่งขันร้องเพลงสากล ครั้งที่ ๔ ...

เปิดรับสมัครการแข่งขันร้องเพลงสากล ครั้งที่ ๔   p;]

ขอแสดงความยินดีกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ...

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิ [ ... ]

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นศ.ป.โท ภาษาอังกฤษ รุ่นที...

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวปิติมา บุญประสิทธิ์ นักศึกษาหลักส [ ... ]

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ย...

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเค [ ... ]

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา UBRU GAME...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีnbsp;]

สอบ อบต.

เตรียมความพร้อมสอบ อบต. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://202.29.20.115/sao
      ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อบ.) ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น
 
     สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ในการเข้าสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมนำรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป มาแสดงตนในวันสอบ และที่สำคัญผู้มีสิทธิ์สอบควรมาตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบล่วงหน้าหรือตรวจสอบได้ที่ http://202.29.20.115/sao เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและมาเข้าสอบได้ทันตามกำหนดเวลา
 

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

011998256

Your IP: 54.90.156.100
Server Time: 2015-01-29

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th